TUSANI "Playboys and Pretty Woman" litter


* 18. 6. 2012
8 chlapcov a 1 dievčatko

Kontrola vrhu v 6. týždni: ridge: 9x štandard (z toho 1x hraničný);
farba: 6x stredná pšenica; 3x červená pšenica; biele znaky: 3x bez, 1x náprsenka, ostatné
minimum bielej; maska: 2x bez, 4x slabá, 3x tmavá; zalomené chvostíky: 0; DS: 0; pruh: 0;
skusy: 9x nožnicový; semenníky u samcov: všetky zostúpené;
kondícia vrhu: pekný vrh, hmotnostne vyrovnaný, šteniatka hravé, socializované :-)

8 boys and 1 girl
all standard, healthy and sound :-)

Control of litter in the 6th week: ridge: 9x standard (1x boundary);
colour: 6x middle wheaten, 3x red wheaten; white marks: 3x without, 1x shirt-front,
others - minimum white; black masque: 2x without, 4x slightly, 3x black masque;
kinked tail: 0; DS: 0; rupture: 0; bites: 9x scissors; testicles in males: all descended;
litter condition: nice litter, weight balanced, playful puppies, socialized :-)

Galéria / Gallery

Litter statistics:

8 ♂/ 1 ♀ sex HD ED OCD LTV Height Teeth Quality notes:
Tusani Playboy Brad (BE)         67 full standard
Tusani Playboy Connery (SK) A/A 0/0 neg neg 67,5 full standard
Tusani Playboy Frankieboy (SK)           full PET, DS operated
Tusani Playboy Wayne (LV) A/A 0/0     67,5 full standard
Tusani Playboy Clooney (SK)         67,5 full standard
Tusani Playboy Douglas (FR)           1xP3 standard
Tusani Playboy Harrison (AT)           full standard
Tusani Playboy Coffie (SK)           full PET, overbite
Tusani Pretty Woman (SK)           full PET, offset

rightside