DARMA K litter


* 19. 7. 2012
7 chlapcov a 4 dievčatká

Kontrola vrhu v 6. týždni: ridge: 7x štandard, 2x tri korunky, 1x 4 korunky, 1x posun koruniek;
farba: 11x červená pšenica; biele znaky: 5x bez, 6x minim. znaky na hrudi;
zalomené chvostíky: 0; DS: 0; skusy: 11x nožnicový; semenníky u samcov: všetky
zostúpené; kondícia vrhu: pekný, hmotnostne vyrovnaný vrh :-)


7 boys and 4 girls


Control of litter in the 6th week: ridge: 7x standard, 2x 3 crowns, 1x 4 crowns, 1x offset;
colour: 11x red wheaten; white marks: 5x without, 6x minimum white;
kinked tail: 0; DS: 0; bites: 11x scissors; testicles in males: all descended;
litter condition: nice, weight balanced litter :-)

Galéria / Galleryrightside